Arbeidsmiddelen inspectie

De inspectie elektrische arbeidsmiddelen zorgt ervoor dat gebreken aan het licht komen die de veiligheid van mensen en de omgeving in gevaar kunnen brengen. Hierdoor kunnen op tijd maatregelen worden genomen om ongelukken, schades of verstoringen van de bedrijfsvoering te voorkomen. De arbeidsmiddelen inspectie wordt uitgevoerd conform SCIOS PI Scope 8 op basis van de verplichtingen van NEN 3140. Alle risico’s en opvallendheden worden door onze specialisten vertaald in een inspectierapport. Zo komen we tot een verbeterplan of het eindoordeel dat de installatie veilig en betrouwbaar is. Vaak combineren we de inspectie met thermografie. Door het nauwkeurig beoordelen van warmtebeelden worden mogelijke risico’s eerder opgemerkt.